มีหลายหน่วยงาน   หลายวงที่ประสบปัญหาการชักชวนให้สมาชิก   พนักงานเข้ามาเขียน blog  และมีข้อจำกัดต่างๆนานา  ทั้งที่เป็นปัญหาพฤติกรรมของผู้ใช้   และปัญหาทางโครงสร้างทางเทคนิคของ ICT   ที่เป็นเหตุให้การเข้ามาเขียน blog นั้นไม่ค่อยเป็นผล   

จึงอยากจะขอความคิดเห็นจากทุกท่านนะครับ   ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้    เพื่อเป็นไอเดียให้กับผู้ที่กำลังเชิญชวนสมาชิกในวงของตนเข้ามาแลกเปลี่ยนกันผ่าน blog  นำไปปรับใช้ต่อไป

ขอบคุณมากนะครับ  สำหรับทุกข้อเสนอแนะ