เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ปีการศึกษา 2548

ไอศูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างลูกหลานเติบใหญ่ ก้าวไกลในโรงเรียน...สอาดเผดิมวิทยา...
ความเป็นมา

เครือข่ายผู้ปกครอง คือ คณะบุคคลที่ประกอบขึ้นด้วยคณะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาในแต่ละชั้นเรียน ที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียน และสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ตามสิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครองที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2548 โดยท่านผู้อำนวยการ อาจารย์สมพงษ์ อินทรสุวรรณ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทั้ง 6 ระดับชั้น (ม.1 – ม.6) รวม 42 คน เพื่อให้คณะผู้ปกครองได้มีโอกาส พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร และคณาอาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะหารือกัน จนนำไปสู่การเลือกสรรคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนฯ จำนวน 12 คน

หลังจากนั้น มีความเคลื่อนไหวในเชิงสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตาม “เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษาของเด็กชุมพร” แห่งนี้ได้ที่ http://sapn.pantown.com/ เชิญเยี่ยมชมโดยพลัน...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมสร้างสังคมชุมพรความเห็น (1)

ด.ต.สมยศ รุ่งนิลรัตน์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
  1.    การที่ได้มาอบรมเพิ่มพูลความรู้เกี่ยวกับ it แล้วรู้สึกดีมาก
  2. และได้ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้พัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพ
  3. สมยศ  อยู่ที่บ้านหนองคล้า ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
  4. ทำงานอยู่ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร 077-511008 
  5. อ.ไอศุนย์  ภาษยะวรรณ์ ให้คำแนะนำดีมากมีความเข้าใจ