CoP เรื่องผึ้ง Continued

      เช้าวันนี้ดร.วิบูลย์ ผู้อำนวยการหน่วยประกันคุณภาพ โทรมาหาผมว่า ชุมชนแนวปฏิบัติเรื่องผึ้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้อ่านและให้ความเห็นเรียบร้อยแล้ว  เหลือแต่ผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่ยังไม่ได้อ่านคือ อาจารย์เสมอซึ่งไปต่างประเทศและอาจารย์มาลินี ซึ่งรับบทคณะบดีใหม่ ถ้าว่าง ๆ แล้วจะนัดมาคุยพร้อมๆ กัน เพื่อช่วยกันวางกรอบไม่ให้ทำไปผิดทาง เนื่องจากเป็นโครงการนำร่องต้องทำให้ดี ทำนองว่าเป็นห่วง เนื่องจากผมไม่เคยได้ไปสังเกตการณ์ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ KM ในเรื่องนี้ ถ้าเริ่มต้นถูกต้องแล้วจะได้ถ่ายทอดไปให้คนหลังที่จะทำโครงการในลักษณะเช่นนี้อีก ซึ่งผมเห็นด้วยและยินดีทำทุกประการ (ในกรอบที่สามารถมีการประยุกต์ได้พอสมควร แต่ครั้งแรก ๆ ต้องทำตาม Basic ให้มากก่อน) นอกจากนั้นยังให้ผมดูข้อ comment ของกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิด้วย ซึ่งผมบอกว่าผมได้ตอบข้อสงสัยไปหมดแล้ว หากมีเพิ่มเติมผมก็ยินดีปฏิบัติ

       แต่เมื่อเป็นภาคปฏิบัติแล้วต้องลงมือทำเสียก่อนแล้วค่อยมาประเมินดูในภาพรวมๆ ว่ามีข้อบกพร่องตรงไหน สิ่งที่ผมมีความกังวลคือเราต้องหาผู้ช่วยคือคุณลิขิตมาจด ถ้าเราแบ่งเป็น 4 วง จะได้ใครเป็นคุณลิขิต (ต้องเป็นคนที่รู้และเคยทำ จะเหมือนอย่างที่ผมเคยเห็นมาหรือเปล่า)  ส่วนผู้ปฏิบัติคือคุณกิจนี้ได้รายชื่อครบแล้ว 40 คนเหลือแต่ส่งหนังสือเชิญครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้เรื่องผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งความเห็น (0)