การพัฒนาครูด้าน ICT เพื่อผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร จะจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูด้าน ICT เพื่อผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร จะจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูด้าน ICT เพื่อผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  ในวันที่  10-14 ตุลาคม 2548 เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะ  ในการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 

โดยมีคณะวิทยากรจาก สพท.ชุมพร เขต 1 ได้แก่  นายมนัสวี  ทิพย์โพธิ์, นายสมชัย  อามานนท์,  นายนิติภัทร  อำพันมาก  และนางชมัยพร  รัตนพรหม  ศึกษานิเทศก์  จากกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มนิเทศ สพท.ชุมพร เขต 1ความเห็น (1)

น.ส.สุมาลี อ่วมละออ
IP: xxx.24.145.210
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนจะดีหรือไม่ก็อยู่ที่การทำงานฃองบุคลากรมีการโกงกินน้อยลงและมีการดูแลนักเรีนให้ดีกว่านี้โรงเรีนราชประชานุเคราะห์คงจะกว่านี้  จากคนเคยอยู่