การพูดคุยเรื่อง KM ในงาน University Fair 2005

จะมีวิธีนำ KM ไปใช้ในองค์กรได้อย่างไร คนต่อต้านเยอะ เนื่องจากแต่ละคนมีงานยุ่งมากอยู่แล้ว

         ดังที่ผมเล่าให้ฟังว่าจะมีการพูดคุยกันเรื่อง “KM : การประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา” ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค. 48 นั้น [ Link ]

         ภาพรวม ๆ ของการพูดคุย เท่าที่ผมพอสรุปได้คือ

         1. สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีการตื่นตัวเรื่อง KM กันมาก ผู้เข้าร่วมประมาณ 150 – 200 คน อาจารย์หมอจิตเจริญบอกเห็นชื่อและตำแหน่งผู้เข้าร่วมแล้วรู้สึก “หนาว”

         2. ท่านเลขา สกอ. ติดภารกิจที่ลาวจึงไม่มีพิธีเปิด ทำให้มีเวลาพูดคุยกันได้เต็มที่ วิทยากรบนเวทีได้โควต้าคนละ 45 นาที รอบแรก 30 นาที รอบสองต่ออีก 15 นาที มีเวลาเหลือให้ผู้ฟังได้ซักถามเพิ่มเติมอีกประมาณ 20 นาที

         3. บรรยากาศของการพูดคุยดีมาก มีเนื้อหาที่หลากหลาย ทำให้น่าสนใจจนตัวผมเองยังอยากได้เทปบันทึกการพูดคุยไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป ผู้เข้าฟังก็รู้สึกพอใจอย่างมากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม ผมจะลองขอผลสรุปการประเมินจากผู้จัดการประชุม (สกอ.) มาเล่าให้ฟังภายหลัง (ถ้าทำได้)

         4. ผู้ดำเนินรายการและวิทยากรก็เป็นไปตามกำหนดการ  [ Link ] โดยท่านอาจารย์หมอจิตเจริญพูดคุยก่อนเป็นเรื่อง KM ใน มข. ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมของศูนย์บริการวิชาการที่ท่านดูแล ต่อมาท่านอาจารย์อำนวยเล่าเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน KM ของพระจอมเกล้า (ลาดกระบัง) ผมพูดคุยเป็นคนที่สามเรื่อง KM กับการประยุกต์ใช้ใน มน. โดยเน้นไปที่หลักการของ KM ที่คิดว่าน่าจะเป็นของแท้ ตามด้วยกรณีศึกษา QA2KM และประชาสัมพันธ์งานมหกรรม KM ครั้งที่ 2 ส่วนท่านสุดท้าย ดร.อัจฉริยา เล่าเรื่อง KM ใน NECTEC มีการนำผลการดำเนินงาน KM มาผูกติดกับการพิจารณาความดีความชอบและการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรด้วย

         5. มีคำถามจากผู้ฟัง 3 ท่าน เป็นคำถามที่น่าสนใจทั้ง 3 คำถาม ที่อยากให้ทุกท่านช่วยผมตอบด้วย ดังนี้

         คำถามที่ 1 มี “KM แท้” และ “KM ปลอม” ด้วยหรือ ต่างกันอย่างไร

         คำถามที่ 2 จะมีวิธีนำ KM ไปใช้ในองค์กรได้อย่างไร คนต่อต้านเยอะ เนื่องจากแต่ละคนมีงานยุ่งมากอยู่แล้ว

         คำถามที่ 3 ตรงนี้เป็นข้อเสนอแนะมากกว่าคำถาม ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นว่าน่าจะปรับ KM เป็น WM (wisdom Management)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.วิบูลย์

  • บันทึกนี้ขึ้นมาสุ่มแสดงในหน้าแรก G2K เลย ต่อเติมครับ
  • หลังจากวันนั้นถึงวันนี้
  • "พัฒนาการของ KM เข้ามาปรากฏในมาตรฐานของหลายๆองค์กรที่เป็นข้อกำหนดที่ต้องทำ  เช่น กพร PMQA TQA IQA version ล่าสุดของ สกอ และ สมศ"
  • นับว่าหันไปทางไหน เครื่องมือนี้มีสอดแทรกทุกหย่อมหญ้าครับ