ผู้ใช้บริการบล็อกชมรมคนรักผึ้ง สมาชิกกว่า 23 คน เรายังเปิดทำการอยู่ ถ้าเข้ามาแล้วให้เลือกระหว่างชมรมคนรักผึ้ง และ biocontrol ครับ มาช่วยกันเขียน ใน 1 เดือน ให้มี 30 บันทึก ก่อนจากกันมีคำถามว่า "ผึ้งมีเป็นสัตว์มีปีก ถ้าน้ำหลากมาผึ้งจะหนีทันหรือไม่" ใครตอบได้ช่วยตอบทีครับ........สมลักษณ์