ความเห็น 273476

การพัฒนาครูด้าน ICT เพื่อผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

น.ส.สุมาลี อ่วมละออ
IP: xxx.24.145.210
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนจะดีหรือไม่ก็อยู่ที่การทำงานฃองบุคลากรมีการโกงกินน้อยลงและมีการดูแลนักเรีนให้ดีกว่านี้โรงเรีนราชประชานุเคราะห์คงจะกว่านี้  จากคนเคยอยู่