ที่มาของระบบนี้คือ การได้เข้าอบรม linux admin ที่จัดโดยชมรมโอเพนซอร์ส มอ. ตั้งเมื่อปี 2547 และลองนำ opensource software มาใช้บริการนักศึกษาที่หอสมุดกลาง  ทำให้งานที่ยากๆง่ายขึ้น รวมทั้งนักศึกษาก็สามารถสั่งพิมพ์งานได้ในราคาถูกลงด้วยค่ะ

เวอร์ชั่นแรกใช้ Fedora Core 3 กับ Pykota ซึ่งตอนนั้นลงโปรแกรมเองยังลงไม่ถูกเลยค่ะ ต้องขอบคุณคุณวิภัทรและคุณคณกรณ์ด้วยค่ะที่ช่วยจนสำเร็จ จากนั้นก็เขียนโปรแกรม PHP เพื่อเป็น user interface ให้เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มโควต้าให้นักศึกษา และสั่งพิมพ์ใบเสร็จได้ ซึ่งโดยรวมก็ใช้งานได้ดี ยกเว้นเรื่องการขายโควต้า และพิมพ์ใบเสร็จซึ่งให้บรรณารักษ์ที่บริการตอบคำถามเป็นคนขาย ถ้าหากมีนักศึกษาต้องการใช้ซื้อโควต้ามาก ก็จะทำให้บรรณารักษ์ต้องเสียเวลาในส่วนนี้มากขึ้น รวมทั้งวิธีการพิมพ์ใบเสร็จที่ค่อนข้างจุกจิกพอสมควร เกิดความผิดพลาดได้บ่อยครั้ง ทำให้ต้องคิดระบบใหม่ขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่น 2 ค่ะ

สำหรับเวอร์ชั่น 2 เปลี่ยนรูปแบบการขายโควต้ามาเป็นขายบัตรเติมเงินแทน และนักศึกษาก็นำรหัสในบัตรไปเพิ่มโควต้าเองผ่านเว็บไซต์ที่ระบุให้ ก็จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นในเวอร์ชั่นแรกได้มากทีเดียวค่ะ