ความเห็น 2709189

ระบบโควต้างานพิมพ์และบัตรเติมเงินเพิ่มโควต้า

วราวุธ ชื่นครุฑ
IP: xxx.90.75.201
เขียนเมื่อ 

ผมชื่อ วราวุธ ชื่นครุฑ เจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หน่วยงานผมได้เปิดให้นักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 180 เครื่อง แต่ไม่มีระบบการ บันทึกเวลาเข้า-ออก ของนักศึกษา (ขณะนี้ให้เซ็นชื่อเข้าและออกในการใช้บริการ) และตอนนี้ไม่สามารถซื้อเครื่องพิมพ์ได้เนื่องจาก ไม่มีระบบการจัดการเรื่องการชำระเงินในการพิมพ์ จึงอยากรบกวนขอสอบถามว่า มี sofeware ที่จะแนะนำหรือ จ้างจัดทำ sofeware ระบบดังกล่าวอย่างไร ขอบคุณครับ