ติดต่อ

การจัดการความรู้ กับ กพร

  การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงาน  

  ผมได้อ่านหนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับ วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ผลการประเมิน ๑๕๓ กรม ของ กพร.ในด้านที่ ๔ การยกระดับขีดความสามารถ และ มาตรฐานการทำงานให้อยู่ระดับสูงเทียบเท่าสากล มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๓.๗๗ ซึ่งทุกส่วนราชการได้พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๙๔.๗ ร้อยละ ๘๖.๗ มีการเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการในระดับดีขึ้นไป ที่น่าสนใจ คือ ข้างล่างนี้ครับ

  ร้อยละ ๖๘ มีการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในระดับดีขึ้นไป

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 4874, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #การจัดการความรู้#km

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)