ความเห็น 3356

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ปีการศึกษา 2548

ด.ต.สมยศ รุ่งนิลรัตน์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
  1.    การที่ได้มาอบรมเพิ่มพูลความรู้เกี่ยวกับ it แล้วรู้สึกดีมาก
  2. และได้ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้พัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพ
  3. สมยศ  อยู่ที่บ้านหนองคล้า ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
  4. ทำงานอยู่ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร 077-511008 
  5. อ.ไอศุนย์  ภาษยะวรรณ์ ให้คำแนะนำดีมากมีความเข้าใจ