เปิดบล็อก PCU ตะพง

  Contact

  เป็นการเรียนแบบทางไกล  

ทีม PCU ตะพงโดยคุณทัตติกา ฉัตรชัยพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ขะมักเขม้นเรียนวิธีการสร้างบล็อก ฝึกหัดลองทำ โดยปรึกษาดิฉันและคุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศิน ทางโทรศัพท์ (ทางไกล) เป็นระยะๆ จะเรียกว่าเป็นการเรียนแบบทางไกลก็คงไม่ผิด ต้องขอชื่นชมทีมงาน PCU ตะพงในความตั้งใจและความพยายาม แสดงให้เห็นว่าการสร้างบล็อกไม่ใช่เรื่องยาก 

วันนี้บล็อกของ PCU ตะพง สมัครเข้าชุมชน Communities of Diabetes Care เรียบร้อยแล้ว สมาชิกคอยติดตามได้ที่ pcutapong48.gotoknow.org หรือที่ dmcommune.gotoknow.org

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In DM KM Facilitator

Post ID: 4868, Created: , Updated, 2012-02-11 14:00:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #บล็อก#ชุมชนบล็อก

Recent Posts 

Comments (0)