คิด พูด ทำ

                ผมซาบซึ้งพรปีใหม่  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พ่อหลวงของคนไทย  พระราชทานให้เมื่อ พ.ศ. 2540  ในเรื่อง  คิด  พูด  และทำ  ดังนี้

               

                โบราณเตือนว่า “จะพูดอะไรให้คิดเสียก่อน”
                มีคำพูดว่า “ก่อนพูดเราเป็นนายคำพูด  พูดแล้วคำพูดเป็นนายเรา”  ถ้าจำไม่ผิด  ผู้พูดคือ  พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ
                การคิด  จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  คิดก่อนพูด  เพื่อเราจะได้มีเวลากลั่นกรอง  เรียบเรียงคำพูด  และคิดว่าควรจะพูดดีหรือไม่  การคิดก่อน  จะทำให้เราพูดน้อยลง  พูดดีขึ้น
                พูดแล้วต้องทำ  เป็นสัญลักษณ์ของลูกผู้ชาย  ท่องมาตั้งแต่เด็ก  “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”  ไม่ต้องเติมว่า “เสียเข็มขัดอย่าเสียกางเกง”
                ทำหลังคิด  เป็นการไตร่ตรอง  เพื่อความชัดเจน  แน่นอน  และเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำนั้นดี  ถูกต้อง  และจะสำเร็จ
                ศาสตร์การบริหารมีอยู่มากมาย  แต่มักจะสรุปได้แค่ 2 คำ  คือ
                คิด  ได้แก่  วางแผน  จัดองค์กร  จัดบุคคล  จัดงบประมาณ ฯลฯ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุด
                ทำ  ได้แก่  ประสานงาน  บังคับ  บัญชา  ให้รางวัล  ลงโทษ  ตรวจสอบ  ปรับปรุง ฯลฯ  เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สุด
                ไม่มีนักทฤษฎีบริหารคนใดกล่าวถึง  การพูด
                การคิด  พูด  ทำ  เป็นศาสตร์บริหารศาสตร์ใหม่  ที่ยิ่งใหญ่  เหนือศาสตร์บริหารอื่นทั้งปวง

                การบริหารไม่ยากอย่างที่คิด  ถ้าผู้บริหาร  ยึดพระบรมราโชวาท  คิดแล้วพูด  พูดแล้วทำ  และทำหลังคิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรักความเห็น (1)

555
IP: xxx.120.164.100
เขียนเมื่อ 

จริงจ้า