ความรู้ในหนังสืออนุสรณ์

สาระความรู้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.มีงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ คุณแม่พะเยีย (บุลสุข) หิมะทองคำ มารดา ศ.เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ ณ เมรุวัดธาตุทอง

หนังสืออนุสรณ์ของงานนี้ นอกจากจะมีเรื่องราวชีวิตของคุณแม่พะเยียและครอบครัวแล้ว ยังมีส่วนที่เป็นสาระความรู้ที่คุณธัญญา หิมะทองคำ ขึ้นต้นเนื้อหาในส่วนนี้อย่างชวนให้ติดตามว่า

เมื่อโรคเรื้อรังรุมเร้าสังคม 
เมื่อสังคมกลายสภาพเป็นสังคมคนชรา 
เมื่อไม่มีใครหลีกพ้นความตาย 
เมื่อสุขภาพอยู่ในความดูแลของตัวท่านเอง 

ดิฉันขอนำสาระความรู้ข้างต้นบางส่วนมาเผยแพร่ อยู่ในไฟล์ pdf ดังต่อไปนี้

เกริ่นนำ  เขียนโดยคุณธัญญา หิมะทองคำ (pdf)
Metabolic Syndrome เขียนโดย ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ (pdf
กัน แก้ แก่  เขียนโดย ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ (pdf
การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีพุทธ  เขียนโดยพระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์เป็นหนังสืออยู่แล้ว
แนวคิดสุขภาพ  เขียนโดยคุณธัญญา หิมะทองคำ (pdf)

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)