ดีใจที่มีพื้นที่ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากที่เคยคุ้นอยู่กับนักเรียนและคุณครูในโรงเรียน

ต่อไปขอโอกาสเป็นผู้รับและผู้ให้สาระและประสบการณ์ทางการศึกษา บ้างนะ