GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เม็ดเงาะในรองเท้า

อังคณา พยาบาล Diabetic Educator

สวัสดี ค่ะ ดิฉัน ชื่อ นส.อังคณา เป็น พยาบาล Diabetic Educator ที่ศูนย์ เบาหวาน รพ.เปาโล

<p>ลักษณะ Callus ที่พบบริเวณนิ้วก้อยด้านขวา จากการใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสม</p><p> ภาพที่แสดงถึงการใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับรูปเท้า เมื่อนำกระดาษทาบวัดขนาดของเท้า แล้วนำมาเปรียบเทียบกับรองเท้าที่ใส่อยู่ในปัจจุบัน</p><p> ซึ่งไม่เหมาะสมกับขนาดเท้าจะเห็นว่าขนาดเท้าจริงใหญ่กว่ารองเท้าที่สวมใส</p><p>่ </p><p> </p><p> </p><p>รูปนี้แสดงถึงความแปลกใจของผู้ช่วยแพทย์ (Educator)อย่างยิ่ง อะไรหรือ? ที่พบเม็ดเงาะเมล็ดเบ้อเร่อ2ชิ้น อยู่ในรองเท้าของผู้ป่วยเบาหวานรายหนึ่งที่มาพบ นพ.เชิดพงศ์ ด้วยอาการชาที่เท้ามานาน นี่แสดงว่าผู้ป่วยรายนี้มีอาการชาจนไม่มีความรู้สึกว่าตนเองเหยียบเม็ดเงาะในรองเท้า ตั้งแต่ออกจากบ้านจนมาถึงโรงพยาบาล ในฐานะEducator จึงได้แนะนำให้ผู้ป่วยได้เห็นถึงความสำคัญของการควบคุมเบาหวานและให้สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนที่จะตามมาต่อไป อังคณา </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 48485
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)