น้ำท่วมน่าน (๑๒) กองทุนขวัญข้าวน่าน – การขับเคลื่อน

เห็นสีหน้าเธอไม่ค่อยดี เลยถามว่ามีเรื่องทุกข์ใจอะไร เธอบอกว่า ข้าวในนาที่สามีเธอปลูกและพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้ปลูกในปีต่อไปเสียหายด้วย เลยเชิญเธอนั่งและเล่าเรื่องราวของกองทุนขวัญข้าวน่านให้รับทราบ

                               การที่มีน้ำน่านท่วมในหลายพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคมกว่า ๓ วันมีน้ำท่วม (บางแหล่งข่าวอ้างว่าวันที่ ๑๙ ความจริงน่านตอนเหนือมีฝนตกและน้ำท่วมมาก่อนหน้าแล้ว ) และเกี่ยวกับการช่วยเหลือภาคประชาสังคมนั้น รับทราบมาว่าก่อนวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙  ทีมงานชมรมอนุรักษ์พรรณพืชพื้นบ้าน จ.น่าน ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจ เก็บข้อมูลร่วม ๒ ครั้งแล้ว  และยังประสานปรึกษาหารือ หาแนวทางช่วยเหลือ ด้วยได้เห็นสภาพปัญหาความทุกข์ของเกษตรกร ชาวนาน พวกเขานอกจากจะลงพื้นที่ และประสานพื้นที่ภายในจังหวัดแล้ว   มีการประสานงานข้ามจังหวัด ข้ามภาค เพื่อการช่วยเหลืออีก วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ระหว่าง ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.พบหารือ ได้ข้อยุติ แนวทาง และระดมทุนเบื้องต้น ได้เชื่อขับเคลื่อนเพื่อการช่วยเหลือ ในนาม “ กองทุนขวัญข้าวน่าน “ โดยการบริจาคผ่านมูลนิธิพระครูพุทธมนต์โชติกุล  โดยวัตถุประสงค์เพื่อกองทุนขวัญข้าวน่าน

                               วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙  ระหว่าง ๑๑ น.-๑๖.๓๐ น. ที่ห้องประชุม   (ติดกับห้องอาจารย์ใหญ่)   รร.นันทบุรีวิทยา จ.น่าน คุณสถาพรฯ ในฐานะตัวแทน กป.อพช.ภาคเหนือ จ.น่าน ประสานทางโทรศัพท์ไปยัง พี่ ๆ น้อง ๆ คนทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน จ.น่าน จำนวนหนึ่งพบพูดคุย โดยมีตัวแทนคณะทำงานภาค คือ คุณต๋อม และคุณเก๋ ร่วมแลกเปลี่ยน สุดท้ายตัวแทนภาคเหนือทั้งสองท่าน ได้มอบเงิน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนกองทุนขวัญข้าวน่าน คุณสำรวยฯ รับและมอบให้คุณอนงค์ฯ เพื่อส่งมอบแก่เข้าบัญชีมูลนิธิพระครูพุทธมนต์โชติคุณ เพื่อวัตถุประสงค์กองทุนขวัญข้าวน่าน ทราบว่าทางมูลนิธิฯ จะได้ส่งหนังสือตอบขอบคุณและใบเสร็จรับเงินกลับไปยัง กป.อพช.ภาคเหนือ โดยเร็วต่อไป-

                               เวลาประมาณ ๒๒ น.วันเดียวกัน ดร.สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล อดีต ผวจ.น่าน โทรหาเราเลยถือโอกาสบอกเล่าว่า เมื่อตอนเย็นไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา ได้ตอบเมล์ อ.มาลินีฯ ที่สอบถามเกี่ยวกับบัญชีรับบริจาค เพื่อกองทุนขวัญข้าวได้มอบเมล์ไปแล้ว  ท่านและครอบครัวเห็นดี เห็นงาม กับแนวคิด แนวทางการทำงานในรูปแบบกองทุนขวัญข้าวน่านครั้งนี้ และจะได้ส่งเงินมาร่วมบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ท่านเล่าว่าได้โทร.ไปพูดคุยกับคุณก้อย และพี่น้อง ที่ได้รับบริจาคมาจำนวนหนึ่ง เขาจะมาพบ นพ.บุญยงค์ฯ เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนการทำงานช่วยเหลือชาวนา ชาวน่าน ในนามกองทุนขวัญข้าวน่าน รับทราบ  เราหวังว่าคุณก้อย สำนักข่าวไทย อสมท.จะมามีส่วนร่วมกิจกรรมและกระจายความรักและความปรารถนาดีให้แก่ทุกส่วนทุกฝ่ายร่วมรับทราบด้วย

                               วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙  เวลา ๑๐.๓๐ น.ระหว่างนั่งทำงาน  พบสตรีที่มาส่งของที่ทำงาน เห็นสีหน้าเธอไม่ค่อยดี เลยถามว่ามีเรื่องทุกข์ใจอะไร เธอบอกว่า ข้าวในนาที่สามีเธอปลูกและพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้ปลูกในปีต่อไปเสียหายด้วย  เลยเชิญเธอนั่งและเล่าเรื่องราวของกองทุนขวัญข้าวน่านให้รับทราบ

                             - ขณะที่เธอนั่งฟังสังเกตว่า แววตาเธอสนใจ จากนั้นเราได้โทร.ประสานไปยังคุณแป้ง ๆ  เล่าว่า วันอาทิตย์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่ วัดร้องตอง  ต.ท่าน้าว กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน มีคนมาฟังกว่าร้อย  ได้ ผศ.มงคล พุทธวงศ์ ไปพูดด้วยในการนี้ คุณสฤษฎ์ สุฤทธิ์ หรือหมอเบิ้ม ตำบลน้ำเกี๋ยน กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน ภาคีก่อกำเนิดกองทุนร่วมให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของชาวนา ตกลงวันนั้นมีชาวนาร่วม ๔๙ ราย มอบพันธุ์ข้าวให้ไปวันนั้น จำนวน ๔.๘ ตัน

                              - หลังจากได้สนทนาและรับทราบข้อมูล ( ความจริงก่อนหน้าได้ข้อมูลบางส่วนในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจจากคุณสุภาพฯ และคุณสุเรียนฯ มาบ้างพอสมควร ) ในส่วนพื้นที่ของสตรีที่ส่งของ  ( ยาคูล ) แก่เรา คุณแป้งฯ ให้เบอร์โทร.ของคุณสุเมธฯ เป็นเจ้าหน้าที่สนามของชมรมอนุรักษ์พรรณพืชพื้นบ้าน ศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ ต.เมืองจัง กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน เบอร์  ๐๙ - ๒๖๕๔๖๗๕  ได้โทร.ประสานคุณสุเมธฯ รับทราบว่า สามีสตรีท่านนี้ชื่อ คุณสุทนฯ อยู่บ้านดอนตัน แล้วยังให้คำแนะนำว่า ขอให้ปรึกษาญาติพี่น้องพวกพ้องที่ทำนา หากสนใจขอให้แจ้งชื่อ จำนวนน้ำหนักพันธุ์ข้าว เพื่อที่จะลงไปร่วมประชุมเสนอข้อมูล แนวคิดแนวทางประกอบการตัดสิน เนื่องจากเป็นระยะเวลาเร่งด่วน เพื่อทำนาฉุกเฉิน

  
                              - เราเห็นว่า ในการไปลงพื้นที่ของคุณสุเมธฯ ที่บ้านดอนตัน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน หากจะได้แจ้งผ่านไปทาง อ.สมบัติ แก้วทิพย์ จะดีจึงโทรบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมากของกองทุนขวัญข้าวน่าน และข้อมูลล่าสุดให้ อ.สมบัติฯ รับทราบ จากนั้น ได้โทร.บอกคุณสุเมธฯ  เพื่อให้ทั้งสองเชื่อมประสานในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวนา ชาวน่าน ต่อไป และยังโทร.ไปบอกเล่าให้คุณสุภาพฯ  ( ที่ป่วยอยู่ที่บ้านวันนี้ลาราชการได้รับทราบความไปเป็น ) และโทร.บอกกับ นพ.ชาตรี  เจริญศิริ ที่ร่วมวางระบบและเอกสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสู่สาธารณะ ข้อมูลส่วนหนึ่งทราบว่า คุณหมอรอจากคุณแป้งที่ลงพื้นที่  เพื่อให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ไปนำเสนอ  ทราบจากคุณสุเรียนฯ จุดแรกของกิจกรรมที่วัดร้องตอง  และมีการถ่ายทอดกระจายเสียงสดบนคลื่น  ๙๑.๒๕  เอฟ.เอ็ม. วิทยุชุมชนล้านนาตะวันออก วันอาทิตย์ ที่  ๓  กันยายน ๒๕๔๙  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.จากวัดร้องตอง ด้วย

                                เวลาประมาณ ๑๓.๑๕ น.คุณแป้งโทรหาบอกว่าคุณสำรวยฯ  ให้เขาส่งโทรสารสรุป จำนวน ๒ แผ่นแก่เราทางโทรสาร  เราจึงบอกว่า  ขอให้ส่งทางเมล์จะดีเพราะจะได้ช่วยสื่อสารผ่านข้อมูลไปอีก  โดยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อความที่เขาจัดส่งมาให้เสียเวลาอีก  ยินดีที่น้อง  ๆ ประสานมา  การสื่อสาร รายงานความก้าวหน้า หากทำกันได้แบบนี้ก็ดี  ถึงแม้ว่าดูจะยุ่งยากละเอียดต้องมานั่งเขียน นั่งพิมพ์ เห็นว่าในยุคนี้จำเป็นในเมื่อเราถามหาความโปร่งใส  ยากลำบากเพียงใดเราก็ควรทำกันไป  ไม่ใช่เหมือนบางหน่วยปล่อยให้เขาด่ามาก่อนแล้วจึงสื่อสาร  น่าเห็นใจข้าราชการผู้ปฏิบัติ  หากรักกันจริงด้วยสื่อสารในเวลาอันสมควร ยอมรับนับถือและชื่นชมน้อง ๆ   ที่ตั้งใจทำความดี   เพื่อพี่น้องเกษตรกร ชาวนา ชาวน่าน  ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย


                                 เวลาประมาณ ๑๕.๒๕ น.คุณสุเรียนฯ โทร.มาบอกว่า พบกับคุณสำรวยฯ และประธานสภาฯ อบต.ท่าน้าว รับทราบว่า พื้นที่ร่วม ๑๗๐ ไร่  จำนวนเชื้อพันธุ์ข้าวหากจะไปมอบช่วยเหลือฯ ทราบจำนวนและจะไปประชุมชาวนาในวันพรุ่งนี้ต่อไป จะนำมาบอกเล่าต่ออีก ก่อนกลับบ้านแวะไปสนทนากับคุณสำรวย และน้อง ๆ ที่ำวัดอรัญญาวาส  ีมีคำถามเกี่่ยวกับหลักเกณห์เขาได้ตอบไปพลางก่อนว่า เป็นหลักใจ หลักบริสุทธิ์ หลักโปร่งใส ก่อนการตัดสินใจจะให้ข้อมูลแก่ชาวนา ให้ความรู้ ระยะเวลา วิธีการปลูก ที่น่่าสนใจหลักจากตัดสินใจและรับพันธุ์ข้าวไป จะถือโอกาสไปมาหาสู่ ร่วมเรียนรู้ไปมาหาสู่ยิ่่่่งขึ้น เพื่อให้ข้าวที่ปลูก หรือที่เราเรียกกันว่า นาฉุกเฉิน สมบูรณ์ที่สุด.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่าน

คำสำคัญ (Tags)#สื่อสารนาฉุกเฉิน

หมายเลขบันทึก: 48479, เขียน: 05 Sep 2006 @ 18:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

seek
IP: xxx.188.11.216
เขียนเมื่อ 
ความก้าวหน้า กองทุนขวัญข้าวณ วันที่ 5 กันยายน 2549 การกระจายเมล็ดพันธุ์
ชื่อพันธุ์แหล่งพันธุ์การกระจายเมล็ดพันธุ์ปริมาณที่คงเหลือ (กก.)แหล่งเก็บ
พื้นที่ปริมาณ (กก.)จำนวนเกษตรกร(ราย)
สันป่าตอง 1(จำนวน 15,000 กก.)ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่บ้านร้องตอง(ต. ม่วงตึ้ด)4,800499,080ตำบลน้ำเกี๋ยน
บ้านม่วงตึ้ด (ต. ม่วงตึ้ด)1,00025
บ้านใหม่สันติสุข (ต.น้ำเกี๋ยน) 751
บ้านต้นกอก (ต.น้ำเกี๋ยน)451
กข 6(จำนวน 1,500 กก.)ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ  จ.ขอนแก่นบ้านหาดเค็ด(ต.เมืองจัง)10011,400 วัดอรัญญาวาส
รวม5 พื้นที่6,0207710,480 
 สรุป ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 มีการกระจายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร จำนวน 76 ราย ใน 4 พื้นที่ ปริมาณการกระจาย จำนวน 5,920 กิโลกรัม ขณะนี้มีพันธุ์ข้าวคงเหลือ 9,080 กิโลกรัม เก็บรักษาไว้ที่ตำบลน้ำเกี๋ยน กิ่ง อ.ภูเพียง ข้าวพันธุ์ กข 6 หลังจากที่ทำเวทีในพื้นที่บ้านหาดเค็ด มีเกษตรกรแจ้งความต้องการปลูก 1 ราย พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ๆ ละ 20 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 100 กิโลกรัม พันธุ์ข้าว กข 6 เก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่วัดอรัญญาวาส อ.เมือง                                                                                                                   รายงานโดย                                                                                                                                ...........................................................                                                                                                                                     (นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์)                                                                                                                                                ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้                                                                                                                                          ณ วันที่ 5 กันยายน 2549