วันนี้ต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้าเพื่อไปทำกิจกรรมกลุ่ม ล้อเริ่มหมุนเวลา 7.00 น ระหว่างทางก็จะมีกลุ่ม 1 ที่รับผิดชอบรายสัปดาห์ได้นำกิจกรรมมาให้เล่นระหว่างทาง ซึ่งเรามีราชินีกลุ่ม(จิ้น) เป็นตัวชูโรง มีพี่ต่อ คอยเป็นพี่เลี้ยงให้ ตามตารางก็จะไปที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ที่นี้เราได้เรียนรุ้อะไรมากมายจากการดำเนินงาน ได้รู้ว่าการบูรณาการของหน่วยงานคืออะไร ได้เรียนรู้ว่าการทำงาน ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง เช่น สภาพภูมิประเทศ อากาศ วัฒนธรรม