ชนใดไม่มีดนตรีกาล                ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก
อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ            เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์
ฤๅอุบายมุ่งร้ายฉมังนัก                     มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี
และดวงใจย่อมดำสกปรก                       ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี่

ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้                       เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

                                                                   บทพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖

 

         คงไม่มีใครปฏิเสธว่าตนตรี นั้นมีผลต่ออารมณ์ของเราได้ ซึ่งถ้าจำกันได้ ในงานเฉลิมฉลองครองราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีเสียงดนตรีที่ฟังแล้วประทับใจมากๆ ซึ่งเป็นดนตรีบันเลงสนใจลองเข้าไปฟังตัวอย่างตามลิงค์ได้นะครับ

ไปฟังตัวอย่างกันครับ