• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

สำนักวิทยบริการ มข.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

     มีเรื่องบอกกล่าวแจ้งให้สมาชิกแพลนเน็ตในวงการห้องสมุดทราบร่วมกันว่า ในเร็ว ๆ นี้ ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย.49 สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มข. จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักวิทยบริการเพื่อก้าวสู่แหล่งเรียนรู้และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการ 2) ปรับทัศนคติของบุคลากรให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะดำเนินงานตามโครงสร้างบริหารงานใหม่เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสำนักวิทยบริการ 3) ผลักดันให้สำนักวิทยบริการบรรลุวิสัยทัศน์ก้าวสู่แหล่งเรียนรู้และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศภายในปี พ.ศ.2553 และ 4) นำเสนอข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา และความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2550-2554 ต่อไป

      การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผศ. อาภา จันทร์เทวี ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีความเชี่ยวชาญด้าน Competency Based Learning (CBL) มาเป็นวิทยากรซึ่งกำหนดการจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ก็คาดหวังว่าผลจากการสัมมนาครั้งนี้ สำนักวิทยบริการจะได้แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศ ติด 1 ใน 5 เช่นเดียวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ สกอ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 48464
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 5
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (5)

หัวข้อน่าสนใจมากเลยค่ะ  และขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะคะ ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศค่ะ

ขอบคุณมากค่ะที่สนใจหัวข้อการสัมมนาเรื่องนี้ ถ้าอยากอ่านโครงการโดยละเอียดก็แจ้ง E-mail address มาให้ด้วยนะคะจะส่งไฟล์ไปให้  ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะที่เป็นกำลังใจให้

จะส่งไฟล์โครงการพร้อมกำหนดการการจัดสัมมนาไปให้นะคะ หากได้รับเมล์แล้วกรุณาตอบด้วย

                      

ดิฉันได้รับ mail พร้อม file แล้วนะคะ ขอบพระคุณมากเลยค่ะ