• วันนี้กระตุ้นให้ mr.boo ได้เขียนบล๊อกครั้งที่ 1
  • ไม่เห็นน้องเขาเขียนนานแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
  • อยากรู้จริงๆว่าคนไม่ได้เขียนบล๊อกอย่างต่อเนื่องมาจากเหตุใด
  • กลัว ไม่กล้า ไม่มีเน็ต งานยุ่ง