ทฤษฎีการเชื่อมโยงของ ธอร์นไดค์ (Thorndike)  การลองผิดลองถูกที่ไม่ใช้เกิดมาจากสติปัญญา ได้แก่  แมวที่หิวถูกจับใส่กล่อง มันสามารถลองผิดลองถูกโดยการถอดสลักออกมากินอาหารได้  และใช้เวลาน้อยลงในการหาทางออกเพราะมันรู้ว่ามันจะทำอย่างไร สรุปได้ว่าสิ่งเร้าใดที่มีการกระตุ้นให้มีการตอบสนองแล้วเกิดความพึงพอใจจากการกระทำนั้นๆคนหรือสัตว์ก็จะทำพฤติกรรมซ้ำอีก