สุขสันต์วันเกิดค่ะที่รัก

วันคล้ายวันเกิดของที่รักของครูสิริพร  กุ่ยกระโทก  คือ  วันที่  30 กันยายน

ทุกๆปีจะมีการจัดการทำบุญ  เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ครูสิริพร  ยอมรับว่า  ถ้าไม่มีที่รักของครูสิริพร  ก็คงจะอยู่ไม่ได้ ต้องลำบากตรากตรำ  และไม่มีความสุข 

ทุกวันนี้  ครูสิริพร  ต้องไปอยู่กับที่รักใน 5 วัน ของทุกสัปดาห์  ตั้งแต่ ตีห้าครึ่ง  จนห้าโมงเย็น  ไม่เคยหนีหน้าไปไหน  และไม่เคยเบื่อเลย  อยากไปหาทุกๆวันด้วยซ้ำ (จริงๆ)

เพราะที่รักของครูสิริพร  ถ้าใครได้อยู่ใกล้ๆจะมีความสุข  มีความอบอุ่นทุกคน  ไม่เคยบ่น  ไม่เคยทำอะไรหรือพูดอะไรให้ช้ำใจ  ตรงกันข้าม  กลับเป็นที่พึ่งทางใจให้กับทุกคน  ไม่ใช่แต่กับครูสิริพรเท่านั้น

ครูสิริพรอยู่กับที่รักมา 11 ปีแล้ว  ไม่เคยมีความเสียใจ  แต่กลับเจริญก้าวหน้าขึ้น  จนเพื่อนๆ  ญาติมิตรของครูสิริพร  ชมเชยและกล่าวขานว่า  ครูสิริพรโชคดี

ครูสิริพรก็จะมอบความรักความภักดีแก่ที่รักยิ่งของครูสิริพร  ตราบจนชีวิตหาไม่  เพื่อสำนึกในบุญคุณ 

ครูสิริพร  จะกล่าวสดุดีที่รักในเว็บไซต์ต่างๆเสมอมา  เช่น  บทความ  เรียงความ  บันทึก  ความรู้   ในบล็อกต่างๆ

ท่านผู้อ่านคงรู้จักที่รักของครูสิริพร  หลังจากอ่านบทความ  เรียงความในบล็อกต่างๆแล้ว

สรุปได้หรือยังคะว่า  ที่รักของครูสิริพร  มีค่ายิ่ง  สมควรแก่ครูสิริพร  จะจงรักภักดี