สะท้อนภาพภาวะผู้นำของ อ.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ และ อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

เมื่อวานได้แอบมาร่วมงาน workshop ภาวะผู้นำกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ที่พี่จิ๊บเมตตาจัดขึ้นให้กับผู้บริหารจากคณะต่างๆ ของ มอ. ด้วยใจอยากเรียนรู้จากอาจารย์ blogger ของ GotoKnow ที่เป็นที่เคารพของทุกคน นั่นคือ อาจารย์วิรัตน์ คำศรีจันทร์ ค่ะ

นอกจากอาจารย์วิรัตน์แล้วทาง มอ. ได้เชิญ อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล มาด้วยค่ะ แต่น่าเสียดายที่ดิฉันไม่สามารถเข้าฟังท่านได้

ดิฉันชื่นชมทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะภาวะผู้นำที่ท่านมีอยู่ในตัวที่ได้นำออกมาใช้ส่งพลังสู่งานชุมชนอย่างเห็นผลค่ะ

อ.ปริญญาเข้ามาจัดการศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย มธ. ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนหลายพันคนให้อยู่ร่วมกันได้ และนอกจากนี้ท่านยังทำให้ส่งเสริมและริเริ่มให้เกิดการเรียนการสอนแบบ Service learning หรือ PBL ในวิชาหน้าที่พลเมืองทำให้นักศึกษากฎหมายได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและปลูกจิตสำนักให้นักศึกษาในการสร้าง Young leadership เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้

ดิฉันไม่รู้จัก อ.ปริญญา เป็นการส่วนตัว คงจะเขียนถึงท่านได้เพียงเท่านี้ค่ะ แต่ดิฉันอยากที่จะสะท้อนภาพวิทยากรอีกท่านที่ดิฉันรู้จักผ่านเครือข่ายกัลยาณมิตรใน GotoKnow และติดตามผลงานของท่านผ่านบล็อกมาโดยตลอด

อ.วิรัตน์แสดงทักษะ 3บ ของภาวะผู้นำได้อย่างชัดเจนค่ะ บุก + บวก + บูรณาการ

อ. ท่านบุกด้วยการริเริ่มหลายๆ อย่างในมหิดล แต่ที่ดิฉันเห็นชัดเจนคือ ท่านนำสื่อออนไลน์มาใช้ในการสร้างงานวิจัยแบบร่วมมือ และ ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสื่อสารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบล็อก สุขภาวะชุมชน:Methodology&Field Experiences 

นอกจากนี้ท่านสามารถสร้างสุขภาวะชุมชนหนองบัวของนครสวรรค์ในมิติของปัญญาและสังคมด้วยการเก็บประวัติศาสตร์ของผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่มาช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวเก่าๆ ของหนองบัว นำมาร้อยเรียงจนเกิดคลังความรู้ชุมชนและสร้างความร่วมมืออันเหลือเชื่อและสานสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนหนองบัวจนเห็นผลอย่างชัดเจนตามที่ทุกท่านได้อ่านจากบล็อก เวทีคนหนองบัว 

อ.วิรัตน์มีความคิดบวกทั้งคำพูดและข้อเขียนที่สื่อออกมา ทุกครั้งที่ได้พูดคุยท่านจะส่งพลังความอยากในการเรียนรู้การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนยากแต่ทำได้ง่ายๆ ให้แก่ผู้ร่วมสนทนาอยู่เสมอค่ะ

อ.วิรัตน์ท่านเน้นการบูรณาการในการมีส่วนร่วมของงานวิจัยอย่างมืออาชีพมากค่ะ ท่านเคยบอกว่าการทำงานวิจัยเพียงแค่ตีพิมพ์ลงวารสารนั้นผลที่ได้รับต่อชุมชนมันน้อยและช้าค่ะ ท่านจึงหันมาใช้สื่อออนไลน์อย่าง GotoKnow เพื่อทำให้เกิดการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องและรับ Feedback ตรงจากชุมชนและผู้อ่านนำมาปรับปรุงงานวิจัยของท่านได้อย่างรวดเร็วค่ะ

ดิฉันเขียนบันทึกนี้ขึ้นเพื่ออยากให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นภาพว่า วิทยากรที่ท่านเชิญมานี้มีภาวะผู้นำอยู่ในตัวท่านอย่างมากมายค่ะ เพียงแค่ใครจะสามารถดึงเอาสิ่งนี้ออกมาจากตัวท่านได้บ้างค่ะ หากเป็นดิฉันดิฉันจะนั่งสัมภาษณ์อ.วิรัตน์สักหนึ่งชั่วโมงให้ท่านได้ share เรื่องเล่าแห่งความสำเร็จของท่านเองออกมาด้วยความสุขอย่างที่ดิฉันได้เคยฟังท่านพูดมาแล้ว ดิฉันมีความสุขค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Flipped Classroom :: ห้องเรียนกลับทางความเห็น (8)

สวัสดีครับอ.จันทวรรณ ครับ

การสะท้อนความคิด...ผ่านตัวหนังสือ สื่อนัยยะอะไรบางอย่างได้มากมายนัก

อุดมการณ์ความคิด การกระทำ บอกได้จากสิ่งที่ผ่านมา

...

วันนี้ การขานรับใครสักคน ต้องแบบนี้ ครับ อาจารย์

ขอบคุณอาจารย์จันทวรรณครับ

พี่ใหญ่ขอร่วมสนับสนุนด้วยค่ะ..เห็นรูปธรรมจากการได้ถอดบทเรียนในบันทึกนี้ค่ะ :

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/433705

 

ขอบคุณค่ะ อ.วิรัตน์ ได้อ่านคงดีใจค่ะ วันนี้ท่านออกจากหาดใหญ่ตอนเย็นเห็นว่าต้องเดินทางไปหนองบัวต่อค่ะ

                           

กลับถึงบ้านแล้วครับอาจารย์ ด้วยความประทับใจมากมายหลายอย่าง ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับ ทั้งช่วยเป็นทีมระดมความคิด ตั้งข้อสังเกตในการจัดกระบวนการที่เหมาะสม และร่วมเป็นทีมนั่งสังเกตการณ์ให้ในวันแรก ซาบซึ้งใจมากครับ วันที่สองก็ได้ผลดีอย่างที่ได้ลองหารือกับอาจารย์เพื่อช่วยเพิ่มการกรณีตัวอย่างและใช้เปิดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้ความลึกของประเด็นและรอบด้านมากที่สุดมากขึ้น สะท้อนประเด็นให้ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับของอาจารย์ดร.ปริญญาได้อย่างที่ต้องการ ท่านรองอธิการบดี อาจารย์หมอวรัญ และอาจารย์ผู้ใหญ่ของสาขาต่างๆ มานั่งให้กำลังใจผู้บริหารรุ่นใหม่ในเวทีทั้งวันหลายคน ดูบรรยากาศอบอุ่น และได้การปรึกษาหารือกันผสมผสานทั้งจริงจังและผ่อนคลาย ได้ความรู้สึกเหมือนเจอเพื่อนและได้ทำสิ่งดีๆด้วยกัน ประทับใจมากครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  •    เห็นประโยขน์ของสื่อออนไลน์มากมายค่ะ
  •    ได้รับความรู้จากทุกท่านที่กล่าวมาเพราะติดตามผลงานทาง G2K นี่เองค่ะ
  •    ขอบคุณค่ะ

   

อาจารย์ วิรัตน์ เป็นผู้แบ่งปัน ให้โอกาส ผมประทับใจ ในการให้ความรู้โดยการมอบหนังสือให้เป็นคู่มือในการเรียนรู้ชุมชน

นิ่ง ลึก สงบ สบาย เมื่ออยู่ไกล้ ได้พูดคุย คืออาจารย์ วิรัตน์

เขียนเมื่อ 

อาจารย์เขียนได้อย่างพรั่งพรูออกมาจากใจเลยค่ะ....ขอบคุณที่ตั้งใจนำมาเล่าแบ่งปันนะคะ

ชอบการสะท้อนภาพจากใจของท่านอาจารย์วิรัตน์เสมอครับ ขอบคุณมากๆครับพี่ดร.จันทวรรณ