เป็นความจริงที่ว่า

ทุกคนมีเวลาเท่ากันหมด

ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ

ของแต่ละคนว่าจะใช้อย่างไร

แต่เพราะอะไร

ถึงได้ยินคำพูดว่า

"ไม่ค่อยมีเวลา" อยู่เสมอ

แล้วเวลาของเราหายไปไหน

ทั้งที่ทุกคนมีเท่ากัน

แต่....รู้สึกเหมือนว่า

เวลาของฉันนั้นหายไป