วันที่ 1 กันยายน 2549 ไปดูงานในพื้นที่แปลงไม้ผล เป็นเวทีแลกเปลี่ยนในการทำสวนไม้ผล GAP ที่สวนมณทิพย์เลขที่ 152 บ้านสระยักษ์  ม.12 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพรซึ่งเป็นสวนทุเรียน ลองกอง  ธรรมชาติสวยงามมาก           เกษตรกรเจ้าของสวนเล่าเรื่องลองกองให้ฟังว่า ลองกอง ดูกูและลางสาดเป็นไม้ผลในสกุลเดียวกัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ          กลุ่มลองกอง  ให้ผลผลิตมีคุณภาพดีที่สุด มีเมล็ดน้อยหรือไม่มีเลย  มี 3 ชนิด          1 ลองกองแห้ง ผลสุกเนื้อใส แห้ง มีรสหวาน กลิ่นหอม เปลือกหนาสีเหลืองคล้ำ ไม่มียาง          2 ลองกองน้ำ ผลสุกมีเนื้อฉ่ำน้ำ เปลือกสีเหลืองสว่าง          3 ลองกองปาลาแม ผลสุกเนื้อนิ่มกลิ่นไม่หอม เปลือกบางและมียางบ้าง          กลุ่มดูกูหรือลูกู ผลค่อนข้างใหญ่ เปลือกหนา เมล็ดมาก และมีเนื้อฉ่ำน้ำ มี 2 ชนิด          1 ดูกูแปร์แมร์ ผลค่อนข้างรี ก้นผลแหลม ผิวย่นเล็กน้อย          2 ดูกูน้ำ ผลค่อนข้างกลม ผิวสดใสกว่าดูกูแปร์แมร์          ลางสาด ผลเล็กกว่าลองกอง สุกมีสีเหลืองนวล เปลือกบางมียางเหนียว มีเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อผล          นอกจากนี้ เกษตรกรยังแนะวิธีเลือกซื้อลองกองที่ดี คือ           1 สังเกตุผลค่อนข้างรีสีเหลืองคล้ำ           2 ใช้มือบีบจะมีสปริง เมื่อแกะเนื้อใสเหมื่อนแก้ว เนื้อแห้ง ไม่มียาง

           3 มีรสหวานและกลิ่นหอม

           ขอยุติใว้เพียงนี้ หากมีเรื่องที่เป็นประโยชน์จะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไป สวัสดีครับ