วันจันทร์ที่  4  กันยายน  2549

วันนี้ไปประชุมกลุ่มที่โรงเรียนวัดกระโดงทอง

อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา