พระยาประเสริฐพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ

โรงเรียนพระยาประเสริฐพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนพระยาประเสริฐพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนประถมศึกษา   ขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์   0-2539-8197   โทรสาร   0-2314-7401 ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน    นายสมาน   ชื่นอิ่ม   วันก่อตั้งโรงเรียน        30  กันยายน  2529    ชื่อโรงเรียน          โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี)     ประเภท    สหศึกษา    อักษรย่อ      พปศ.สัญลักษณ์    รูปสิงห์เหนือดาบไขว้ คติพจน์ประจำโรงเรียน    สุวิชาโน  ภวโหติ     หมายถึง  ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ สีประจำโรงเรียน      สีน้ำเงิน  หมายถึง  พระมหากษัตริย์     สีแสด  หมายถึง  สีประจำวันเกิดคุณป้าเจริญ  สิงหเสนี  ผู้บริจาคที่ดิน ธงประจำโรงเรียน   พื้นธงเป็นสีส้มแสด  ตรงกลางประดับตราสิงห์เหนือดาบไขว้ ดอกไม้ประจำโรงเรียน   ดอกหางนกยูง  

วิสัยทัศน์   ภายในปีการศึกษา 2550  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม   รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   สามารถใช้เทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารและพัฒนาโครงการKM

คำสำคัญ (Tags)#ประวัติโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 48235, เขียน: 04 Sep 2006 @ 20:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)