การเรียนรู้ภาษาไทยแบบร่วมมือ

  ติดต่อ

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการกลุ่ม  
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยแบบร่วมมือมุ่งเน้นในการจัดกระบวนการกลุ่ม ในการสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านสติปัญญา ความสามารถ ประสบการณ์และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผ้อื่น และผู้เรียนมีความสุข มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 1. การจัดกลุ่ม/เลือกสมาชิกกลุ่ม /สร้างข้อตกลงร่วมกัน 2. การเตรียมงาน โดย การศึกษาเนื้อหา แหล่งเรียนรู้ 3. การนำเสนอ /วัดผลประเมินผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 48228, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-07 19:34:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาไทย#สถานศึกษา#edkm#โรงเรียนบ้านสวาย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)