การเรียนรู้ภาษาไทยแบบร่วมมือ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการกลุ่ม
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยแบบร่วมมือมุ่งเน้นในการจัดกระบวนการกลุ่ม ในการสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านสติปัญญา ความสามารถ ประสบการณ์และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผ้อื่น และผู้เรียนมีความสุข มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 1. การจัดกลุ่ม/เลือกสมาชิกกลุ่ม /สร้างข้อตกลงร่วมกัน 2. การเตรียมงาน โดย การศึกษาเนื้อหา แหล่งเรียนรู้ 3. การนำเสนอ /วัดผลประเมินผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาไทย#สถานศึกษา#edkm#โรงเรียนบ้านสวาย

หมายเลขบันทึก: 48228, เขียน: 04 Sep 2006 @ 18:40 (), แก้ไข: 07 Apr 2012 @ 19:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)