วันนี้ขออธิบายความหมายของคำว่า "โจงเลง" เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า โจ๋งเจ๋ง หรือ ใสมีแต่น้ำ  ตัวอย่างเช่น "แม่เฒ่าว่าเผิ่นจ่งแกงปาไว่ให่ แกงปาหยังน้อมีแต่น่ามโจงเลง" (แม่ยายบอกว่าได้แบ่งแกงปลาไว้ให้ แกงปลาอะไรไม่รู้ใสมีแต่น้ำโจ๋งเจ๋ง)