การบริการที่ดี ระดับ ๕

  ติดต่อ

  สามารถให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืนให้กับผู้รับบริการ  

ระดับสุดท้ายสำหรับดัชนีชี้วัดการบริการที่ดีของบุคลากร ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ กำหนดไว้ในการวัดสมรรถนะของบุคคล คือ การบริการที่ดี ระดับ 5 ประกอบด้วยการบริการที่ดี ระดับ 1   การบริการที่ดี   ระดับ 2      การบริการที่ดี ระดับ 3    และการบริการที่ดีระดับ 4    แล้วยังต้องมีการบริการที่ดี ระดับ 5 คือ

สามารถให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืนให้กับผู้รับบริการ

  •  เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริกกรในระยะยาว  และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการให้บริการ  เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด
  • ปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้วางใจ  ตลอดจนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้รับบริการ
  • สามารถให้ความเห็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างไปจากวิธีการหรือขั้นตอนการที่ผู้รับบริการต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็น  ปัญหา  โอกาส ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงหรือในระยะยาวแก่ผู้รับบริการหากคุณ

ลองประเมินตัวเอง แล้ว พบว่าคุณมีสมรรถนะเกี่ยวกับการบริการที่ดีอยู่ในระดับใดแล้ว คุณคิดว่าคนอื่นจะประเมินคุณเช่นเดียวกับคุณประเมินตัวเองหรือไม่ และหากผลการประเมินได้ยังไม่ถึงขั้นดีเด่น คุณคิดวิธีการที่จะพัฒนาสมรรถนะของคุณอย่างไร ลองคิดกันดูเล่นๆนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การ

หมายเลขบันทึก: 48220, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-15 15:56:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#มหาวิทยาลัย#ukm#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#การพัฒนาองค์การ#km-kku#การบริการที่ดี

บันทึกที่เกี่ยวข้อง 
บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)