วันนี้ได้นำนักเรียนจำนวน  10  คน  ไปเปิดบัญชีฝากเงินทุนการศึกษาลูกผู้มีรายได้น้อยที่ธนาคารกรุงไทย  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี     นักเรียนทุกคนดีใจที่ได้รับทุนนี้  ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา

                                                              จรินทร์ทิพย์  ศรีทับทิม