GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างยิ่ง

การเล่านิทานพื้นบ้านโดยใช้ภาษาถิ่น (เขมร)

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของท้องถิ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 48206
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)