วันนี้สอนนักเรียนปี 3  ที่มีปัญหาก้าวร้าวและต่อต้านสังคมปวดหัว

มาก ๆ ไม่รู้ว่าจะปรับพฤติกรรมอย่างไรดี พฤติกรรมของเขาก่อกวนเพื่อน ๆ และไม่ฟังคำสั่งสอนอะไรของครูเลย  สอนมาแล้ว  3  เดือน

พฤติกรรมยิ่งแย่ขึ้นเรื่อย ๆ  และเอะอะ โวยวาย ทำตัวเป็นนักเลงโตประจำห้องไม่ทราบว่าใครมีวิธีแนะนำบ้างไหมคะ...