การอบรมเคเอ็ม

  Contact

  การสร้างบล็อก  

วัตถุประสงค์ในการอบรม

1.  เพื่อให้ครูเข้าใจว่าบล็อกคืออะไร

2.  เพื่อให้ครูแกนนำสร้างบล็อกเป็นของตนเองได้

3.  เพื่อให้ครูแกนนำสามารถขยายผลให้สมาชิกในกลุ่มหรือสายชั้นให้สมาชิกสามารถสร้างบล็อกได้

เป้าหมาย

1.  หัวหน้ากลุ่มสาระทุกสาระของโรงเรียนบ้านสวายและโรงเรียนสวายวิทยาคาร

2.  หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน

สถานที่     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2  โรงเรียนสวายวิทยาคาร

งบประมาณ   -

วัน เวลา    วันที่  4  กันยายน  2549   เวลา  13.00  น. - 16.30  น.   

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ข้อมูลส่วนตัว

Post ID: 48209, Created: , Updated, 2012-06-14 18:36:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #โรงเรียน#สถานศึกษา#edkm#บ้านสวาย

Recent Posts 

Comments (1)

หมอนตู
IP: xxx.113.57.70
Written At 

การอบรมkm นี้ดี  ได้ความรู้  แล้วก็ดีใจจังที่ได้เจอไนซ์  เปิดอ่านดูด้วยน๊ะ อย่าลืม