GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การอบรมเคเอ็ม

การสร้างบล็อก

วัตถุประสงค์ในการอบรม

1.  เพื่อให้ครูเข้าใจว่าบล็อกคืออะไร

2.  เพื่อให้ครูแกนนำสร้างบล็อกเป็นของตนเองได้

3.  เพื่อให้ครูแกนนำสามารถขยายผลให้สมาชิกในกลุ่มหรือสายชั้นให้สมาชิกสามารถสร้างบล็อกได้

เป้าหมาย

1.  หัวหน้ากลุ่มสาระทุกสาระของโรงเรียนบ้านสวายและโรงเรียนสวายวิทยาคาร

2.  หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน

สถานที่     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2  โรงเรียนสวายวิทยาคาร

งบประมาณ   -

วัน เวลา    วันที่  4  กันยายน  2549   เวลา  13.00  น. - 16.30  น.   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 48209
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

การอบรมkm นี้ดี  ได้ความรู้  แล้วก็ดีใจจังที่ได้เจอไนซ์  เปิดอ่านดูด้วยน๊ะ อย่าลืม