ลงพื้นที่ ม.9 ต.กำแพงเซา (บ้านผู้ใหญ่ ) ซึ่งได้มีวิทยาจากเกษตรจังหวัดมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร และยังมีวิทยาที่เป็นชาวบ้านมาให้ความรู้และมีสูตรการทำน้ำหมักจากสะเดาเพื่อใช้ในการฉีดผลไม้เพื่อต้องการให้ผลไม้ออกผลในช่วงผิดฤดู ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความสนใจและอยากที่จะทำเพื่อที่จะให้ผลไม้ของตัวเองออกผลผิดฤดูกาล และในการน้ำทำน้ำหมักจากสะเดานี้ ส่วนใหญ่จะใช้วัสดุหรือทรัพยากรต่างที่มีอยู้ในท้องถิ่นของตัวเองมาใช้ซึ่งจเป็นการลดต้นทุนและสามารถที่จะนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเห็นได้ว่าชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือและสนใจที่จะทำน้ำหมักเพื่อที่จะใช้เองโดยไม่ต้องซื้อและพวกเขาต้องการที่จะให้ผลไม้ออกผลผิดฤดูกาลโดยทำน้ำหมักจากสะเดานั่นเอง