วันออม (บ้านดอนไชย) ต่อ

เมื่อคืนนี้พอดีร้านอินเทอร์เน็ตกำลังจะปิด ผู้วิจัยก็เลยเล่าเรื่องการประชุมในวันออมของบ้านดอนไชยค้างเอาไว้ในส่วนของการเปลี่ยนชื่อกองทุน ซึ่งนอกจากจะเปลี่ยนชื่อกองทุนแล้ว ณ ขณะนี้ทางโวนใต้ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการไปร่วมกันคิดว่าจะออกแบบโลโก้ให้เป็นอย่างไร ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยได้โชว์โลโก้ที่ผู้ใหญ่เก่งได้ออกแบบมาให้ที่ประชุมดู ประธานบอกว่าสวยมาก พร้อมกันนั้นประธานได้บอกกับคณะกรรมการว่าขอให้ทุกคนไปแช่วยกันคิดออกแบบโลโก้ เพื่อที่จะนำเข้าที่ประชุมโซนใต้ในปลายเดือนนี้ 4.การปรับอัตราการสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต ประธานแจ้งว่าในการประชุมโซนใต้เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าให้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตใหม่ เนื่องจาก อัตราเดิมที่อ้างอิงมาจากเครือข่ายฯนั้นสูงจนเกินไป ซึ่งระเบียบใหม่นี้จะใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549 นี้เป็นต้นไป และ (อาจ) มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อมีข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุน โดยอัตราใหม่ คือ ออมครบ 180 วัน ได้รับเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท ออมครบ 365 วัน ได้รับเงินสงเคราะห์ 8,000 บาท ออมครบ 730 วัน ได้รับเงินสงเคราะห์ 12,000 บาท ออมครบ 1,095 วัน ได้รับเงินสงเคราะห์ 15,000 บาท ออมครบ 1,825 วัน ได้รับเงินสงเคราะห์ 20,000 บาท ออมครบ 2,555 วัน ได้รับเงินสงเคราะห์ 25,000 บาท ออมครบ 4,015 วัน ได้รับเงินสงเคราะห์ 30,000 บาท ออมครบ 5,475 วัน ได้รับเงินสงเคราะห์ 35,000 บาท 5.การรับเงินที่เครือข่ายฯค้างอยู่ ประธานแจ้งว่าในเรื่องนี้เลขาฯได้อธิบายและแจ้งตัวเลขให้คณะกรรมการทราบแล้ว ตอนนี้ทางเครือข่ายฯยังคงค้างกลุ่มอยู่ 10,281 บาท เนื่องจาก เครือข่ายฯได้หักเงินของกลุ่มแม่พริกไปแต่มาหักในยอดเงินของกลุ่มดอนไชย 6.การร้องขอให้เครือข่ายฯทำหนังสือยืนยันตัวเลขมา เรื่องสืบเนื่อง 1.การปรนะชาสัมพันธ์กองทุน ในเดือนนี้ประธานได้ทำตัวอย่างหนังสือที่จะส่งข้อมูลไปประชาสัมพันธ์กองทุนตามสถานีวิทยุให้คณะกรรมการไปศึกษา ในที่ประชุมมอบหมายให้คุณสุวิมล เป็นผู้รับผิดชอบ โดยในเดือนนี้ได้ส่งข้อมูลให้สถานีวิทยุช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องการรับสมัครสมาชิกใหม่ และการเปลี่ยนชื่อกองทุน 2.จากนี้ไปที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าหนังสือที่จะออกจากกองทุนให้ใช้ อบช.01/...... 3.การขยายผลรับสมัครสมาชิก ขอให้คณะกรรมการทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1.ขออนุมัติซื้อพัดลมเพื่อเอาไว้ใช้ในสำนักงานจำนวน 1 ตัว เป็นพัดลมแบบตั้งพื้น สามารถปรับระดับได้ 2.มอบหมายให้คุณฐิติพรประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อขออนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณอาคารเถินวิทยาเก่าเพื่อใช้เป็นที่ทำการกองทุน การประชุมในวันออมที่ใช้เวลาสั้นมาก (แต่ได้ใจความ) ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_network

คำสำคัญ (Tags)#การประชุม#บ้านดอนไชย

หมายเลขบันทึก: 48227, เขียน: 04 Sep 2006 @ 18:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)