ความคิดสร้างสรรค์

Porn
Guilford(กิลฟอร์ด)
      Guilford นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เป็นผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่อง
สมรรถภาพทางสมอง ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของสติปัญญา โดยส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ องค์ประกอบของมิติด้านการคิดที่เรียกว่า ความคิดแบบอเนกนัย(Divergent Thinking)เมื่อนำความคิดไปสร้างความสัมพันธ์กับองค์ประกอบในมิติด้านเนื้อหากับมิติด้านผลของการคิด  ก็จะทำให้เกิดเป็นโครงสร้างของความคิดสร้างสรรค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสยุมพร

คำสำคัญ (Tags)#km#การจัดการการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 48224, เขียน: 04 Sep 2006 @ 18:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)