ความคิดสร้างสรรค์

  ติดต่อ

  Guilford(กิลฟอร์ด)  
      Guilford นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เป็นผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่อง
สมรรถภาพทางสมอง ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของสติปัญญา โดยส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ องค์ประกอบของมิติด้านการคิดที่เรียกว่า ความคิดแบบอเนกนัย(Divergent Thinking)เมื่อนำความคิดไปสร้างความสัมพันธ์กับองค์ประกอบในมิติด้านเนื้อหากับมิติด้านผลของการคิด  ก็จะทำให้เกิดเป็นโครงสร้างของความคิดสร้างสรรค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสยุมพร

หมายเลขบันทึก: 48224, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:48:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#การจัดการการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)