• สำนักงาน คณะกรรมการชุมชนฟ้าครามนคร  เลขที่ 302 หมู่ 5 ต.คูคต อ,ลำลูกกา จ,ปทุมธานี

ข้อมูลทั่วไป

 • อยู่ห่างจากอำเภอลำลูกกา 14 กิโลเมตร
 • ห่างจากตัวจังหวัดปทุม 24 กิโลเมตร
 • มีเนื้อที่ 72 ไร่
 • มีซอยทั้งหมด 23 ซอย

 • ประชุมร่วมกับชุมชนในการสืบค้นปัญหา

 • อีกมุมหนึ่งของการประชุมโดยผู้นำชุมชน

 • ชี้แจงวัตถุประสงค์ของนักศึกษากับชาวบ้านได้รับทราบ

 • ประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำชาวบ้าน นอกรอบ

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ  ติดกับ หมู่บ้านชาวฟ้า
 • ทิศใต้  ติดกับ  หมู่บ้านร่มเย็น
 • ทิศตะวันออก  ติดกับ  หมู่บ้านพฤกษา 20
 • ทิศตะวันตก  ติดกับ  ถนนฟ้าครามนคร ซอย ลำลูกกา 11