วันจันทร์-เริ่มสัปดาห์ใหม่  ทำใจให้สดชื่น  ถึงแม้จะต้องเหนื่อยแน่ๆ