การกินบรอกโคลีหรือแม้แต่สลัดโคลสลอว์มากอาจป้องกันผู้ชายจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก  ศูนย์วิจัยมะเร็งฮัทชินสันในซีแอตเทิลได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ของชาย 1,230 คน  อายุระหว่าง  40 60 ปีครึ่งหนี่งมีปัญหาจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก   อีกครึ่งคัดเลือกแบบสุ่ม  จากการศึกษาพบว่าชายที่กินผักวันละ  3  จานขึ้นไปจะมีความเสี่ยง จากมะเร็งต่อมลูกหมาก น้อยลงถึงร้อยละ  48  เมื่อเทียบกับคนที่กินผักวันละ 1 จาน  ผักที่มีสรรพคุณดังกล่าวมากที่สุด  ได้แก่ผักตระกูลกะหล่ำเช่นบรอกโคลี  กะหล่ำดอก  บรัสเซลสเปราห์  และอาหารที่มีส่วนผสมของกะหล่ำปลี เช่น  เซาร์เคร้าห์( กะหล่ำปลีดองสับ ) และโคลสสอว์  ทั้งนี้เพราะสารเคมีหลายชนิดที่ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันตัวเอง  จะไปกระตุ้นให้เอนไซม์ในร่างกายล้างพิษจากสารก่อมะเร็ง ( จากหนังสือ Mini Book  โหราศาสตร์  สุขภาพกับ MK )