วันที่สองของการอบรม วันนี้ฟังการบรรยายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เลขานุการ รมว.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ในหัวข้อ เสรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์  ซึ่งได้รับความรู้มากมาย จากกระแสโลกาภิวัฒน์ และวิวัฒนาการ การคากการณ์ในอนาคต