ผมเข้าใจเอาเองซึ่งอาจจะผิดก็ได้ว่า นักพัฒนาสุขภาพชุมชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหมออนามัย พยาบาลชุมชน ทีมสุขภาพสหวิชาชีพที่จัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ จะเป็นนักประยุกต์โดยนิสัย ประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานท่ามกลางความขาดแคลนรอบด้าน ทั้งคน เงิน วัสดุ และรวมถึงการจัดการ(ที่ดีในสายตาคนนอก) นานมากแล้วที่เราทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มากมาย แต่สิ่งเหล่านั้นก็ล้มหายตายไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาใหม่หลาย ๆ ด้าน หากผมเป็นคนกลางเก่า กลางใหม่ (ตามที่ผมมองตัวเอง) ผมว่าผมได้ทันเห็นสิ่งดี ๆ หลาย ๆ อย่าง เช่นหมออนามัยทำรั้วด้วยคน, ทายาท อสม. หรืออีกมาก อาจจะนึกตอนนี้ทบทวนตอนนี้ไม่หมด

     การพัฒนางานประจำด้วยการทำงิจัย เริ่มมีขึ้นในระดับพื้นที่ตั้งนานแล้ว ตั้งแต่ยุคแรก ๆ ที่เริ่มมีนักวิชาการสาธารณสุขประจำอยู่ที่สถานีอนามัย แรก ๆ อาจะยังไม่ไม่ครบ ก็เป็นการรวมตัวกันเล็ก ๆ จนทุกวันนี้มีเกือบทุกสถานีอนามัย การรวมตัวกันอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่หวือหวาเพราะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้น แต่ด้วยชื่อเรียกที่แปลกออกไป R2R ผมยังงงกับวันนี้ว่าชื่อใหม่ดังจริง ๆ ดังจนความเป็นธรรมชาติที่เคยมีมาต้องเจียมตัว และนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเรียกว่าความเปลี่นแปลง ใหม่เพราะเพิ่งเริ่มทำ กับมีอยู่ในธรามชาติ ความยั่งยืนจะแตกต่างกันอย่างมาก ความหวือหวากับความยั่งยืนเท่าที่ผมประสบมามักจะสวนทางกันเสมอ

     บันทึกนี้อาจจะดูบ่น ๆ ไปบ้าง ด้วยสงสารนักพัฒนาสุขภาพชุมชนในพื้นที่ ที่มักจะโดนเบียดตกเสมอทั้ง ๆ ที่เขาทำมาตลอด ทำมาอย่างเงียบ ๆ และตรงนี้แหละครับที่จะบอกว่าอยากเชิญชวนคนทำงานประจำ...มาพัฒนางานสู่การทำวิจัย...เพื่อพัฒนาตนและงาน...ต่อไป เป็นโอกาสแล้วครับ ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดตามบันทึกนี้ดูนะครับ สพช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

      หมายเหตุ: หากท่านใดพบเห็นว่า 1.) หน่วยบริการสุขภาพที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ/ศูนย์สุขภาพชุมชน ทั้งเครือข่ายของรัฐหรือเอกชน 2.) กลุ่ม เครือข่าย องค์กร หน่วยงาน ในพื้นที่ที่มีบริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริการปฐมภูมิ หรือ 3.) สถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ทำงานร่วมกับกลุ่ม เครือข่าย องค์กร หน่วยงาน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ มีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ น่าจะเป็นนวัตกรรมได้ หากแจ้งข่าวมาให้ทางเราทราบ พร้อมสถานที่ติดต่อกลับ เราจะส่งแมวมองไปดู และทาบทามให้พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดต่อไปด้วย ในโครงการนี้