การทำดีทอกนั้นดีมากเนื่องจากได้ขับพิษต่าง ๆออกจากร่างกายทำให้ร่างไม่สะสมสารพิษทำให้เราไม่เป็นโรคตับและไต