รัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในภาครัฐ (e-Government)โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจ จะต้องเร่งดำเนินการพัฒนาและนำ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

   จากภาระงานที่ดำเนินการอยู่ ณ ตอนนี้ เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางด้านการบริการของภาครัฐ ดิฉันจึงนำข้อมูลเล็กๆน้อยๆนี้มีฝากเพื่อนๆสมาชิก Gotoknow กันคะ

ม่รืม่ ในที่นี้หมายถึง e-Service ซึ่งพูดกันตามความเป็นจริงแล้วเราใช้งานจริงแค่ไม่กี่ตัว ซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะสนใจเฉพาะ Service ที่เรามีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้งานแค่นั้นเอง

   แต่ในความเป็นจริงแล้ว บริการภาครัฐมีมากกว่าที่หลายๆท่านทราบ..เพียงแต่เราไม่ได้ลองใช้บริการหรือเราไม่รู้ว่ามันมีบริการตัวนั้นอยู่ก็แค่นั้นเอง

   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการภาครัฐขณะนี้อยู่ในช่วงการดำเนินการ จะต้องมีการปรับปรุง แก้ไขกันอีกเยอะเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้จริง อย่างทั่วถึง ทันที และทุกที่ทุกเวลา