หนทางข้างหน้ายังยาวไกล..

คนไกลบ้าน
เขียนเมื่อ
671 24 14