ความเห็น 2654970

หาไม่เจอ..หรือเธอไม่มี

เขียนเมื่อ 

การบริการของรัฐวันนี้ก้าวหน้าไปเยอะ ขอชมเชยการพัฒนา เป็นกำลังใจให้ผู้อยู่เบื้องหลังระบบที่รองรับ e-Services ทุกคนครับ ถ้ารัฐสามารถขจัดการทุจริตได้ สามารถเร่งรัดประสิทธิภาพของการทำงานได้ สามารถทำให้บรรลุประสิทธิผลด้วยทรัพยากรที่จำกัดได้ บ้านเมืองเราคงก้าวกระโดดได้เลยครับ