ต้องขออภัยท่านผู้บริหาร และ หัวหน้ากลุ่มงาน / หน่วยงานต่างๆ ด้วย ที่หนังสือรายงานประจำปี 2548  ออกช้ากว่ากำหนด ได้เริ่มแจกไปเมื่อวันที่ 29 ส.ค 49 นี้เอง  หากเจ้าหน้าที่ท่านใดที่มีความประสงค์ ต้องการหนังสือรายงานประจำปีเพิ่ม  ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่งานเวชสถิติและระบาดวิทยา ตึก 8 ชั้น 3  เพราะยังมีหนังสือเหลืออยู่อีกประมาณ 20  เล่ม

ส่วนในปีต่อไปคิดว่าหนังสือรายงานประจำปี 2549  จะออกได้ตามกำหนดเวลา คือประมาณเดือนมกราคม 2550  โดยจะพัฒนาปรับปรุงเนื้อหา และ รูปเล่มใหม่  อาจจะต้องใช้งบประมาณมากกว่าเดิม  หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น ในการจัดทำรายงานประจำปี 2549  ยินดีรับฟังค่ะ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาจัดทำหนังสือรายงานให้ดียิ่งขึ้น