ครั้งแรกที่เลขานุการของคุณสยาม โชคสว่างวงศ์  Assistant Vice President, Business Liaison Division   จากบริษัท CP 7 Eleven Public Co.,Ltd.  ติดต่อเข้ามาเพื่อขอเข้ามาคุยกับอาจารย์หมอวิจารณ์  พานิช   โดยแจ้งวัตถุประสงค์การคุยสั้นๆว่าจะขอคำแนะนำในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และ การพัฒนาองค์กร (OD)   

ผมก็เกิดความสงสัยว่าทำไม 7-Eleven เข้าไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไร?

พอถึงวันพูดคุยกัน 29 สิงหาคม 49  ตอนเก้าโมงเช้า   ก็มีคุณนันทวัน ทรัพย์เจริญ  และผู้ช่วยจากฝ่าย Business Innovation Department

ส่วนทาง สคส. ก็มี อาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช และผม       การพูดคุยก็เป็นไปอย่างกันเองเรียบง่าย  เพราะคุณสยามเองก็รู้จักอาจารย์หมอวิจารณ์และรวมถึง ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด  มาก่อนแล้ว          

คุยกันไปเรื่อยๆในหลายๆเรื่อง   ตั้งแต่ว่า  7 Eleven ทำอะไรบ้าง  และ  สคส. ทำอะไร        แต่ สคส. ขอออกตัวว่า  ที่นี่เราไม่มี  content of knowledge ในด้านต่างๆ    แต่เรามีเพียง process ของการทำงาน KM        

คุยจนมาถึงประเด็นเยาวชนและการศึกษา  เช่น  ปัญหาเยาวชนแรงเหลือ ที่น่าจะส่งเสริมเวที หรือ กิจกรรมให้เขา   แทนที่จะปล่อยให้ไปเกะกะระราน หรือต้องคอยควบคุมจับผิดเขา      ถึงตรงนี้  คุณสยาม ก็เล่าว่า  7 Eleven มีความร่วมมือกับวิทยาลัยกรุงเทพเทคนิคนนท์  ในโครงการการเรียนแบบทวิภาคี (Dual Vocational Training)   ตามโมเดลการเรียนอาชีพของประเทศเยอรมัน  คือ  รูปแบบการเรียนทั้งในสถานศึกษา และในสถานประกอบการจริง       โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตคนทำงานรุ่นใหม่    ซึ่งในตอนเริ่มต้นจะเข้าทางอาชีวศึกษาก่อน   และจะค่อยๆขยายไปยังภาคอุดมศึกษาต่อไป

อาจารย์หมอวิจารณ์  จึงชักชวนทางบริษัทลองทำเวทีนวัตกรรมอาชีวศึกษา  ที่มีผลงานด้านนี้  โดยบริษัทเป็นแม่งานหลัก  ส่วน สคส. จะช่วยเหลือด้านเทคนิค KM  ซึ่งหากบริษัททำในเรื่องนี้คิดว่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของบ้านเรามากมายทีเดียว     

ส่วนในรายละเอียดนั้น  ก็จะมีการพูดคุยร่วมกันออกแบบในเชิงลึกมากขึ้นในโอกาสต่อไป