ต่อเนื่องจากการ ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย   ที่เล่าไปตอนที่แล้ว  หลังจากทดสอบแล้ว    จะนำค่าที่วัดได้มาประมวลผล     ผลก็ออกมา     อย่างที่เห็นในภาพค่ะ    

ผลการทดสอบ

         สำหรับผู้ที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ   ก็จะมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ   (การกีฬาแห่งประเทศไทย)..ตามมายาวเหยียดดังนี้ค่ะ

  1. % ไขมัน : มีมากเกินไป   เป็นอุปสรรคต่อการออกแรงและเคลื่อนไหว   และเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ง่าย  ฉะนั้นท่านควรควบคุมอาหารออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง (แอโรบิก)  และฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน

   กิจกรรมตัวอย่าง   วิ่ง   เดินเร็ว   เต้นแอโรบิก  ถีบจักรยาน  ลุกนั่ง (sit up) ควบคุมอาหาร  ข้าว  แป้ง  น้ำตาล   และไขมัน

  2. แรงกล้ามเนื้อมือ : ท่านควรฝึกกล้ามเนื้อมือ  แขน  ไหล่และหน้าอก    โดยการใช้น้ำหนักหรือแรงต้าน   อาจจะเป็นแรงน้ำหนักจากวัตถุภายนอก  หรือน้ำหนักจากร่างกายของตัวเอง   

   กิจกรรมตัวอย่าง : ยกลูกน้ำหนัก  ดันพื้น   ดันกำแพง  บีบลูกยาง

  3. ความอ่อนตัว : ท่านควรฝึกการยืดกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย   หรือการบริหารกายให้ข้อต่างๆ  ในร่างกายมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

   กิจกรรมตัวอย่าง : ยืนหรือนั่งก้มแตะปลายเท้า   เหยียดแขน  ขา  ลำตัว  หมุนข้อต่อต่างๆ ฯลฯ

  4. ความจุปอด : ท่านควรมีการบริหารปอดให้มีการยืดขยายบ่อยๆ  โดยการออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง (แอโรบิก)  เป็นประจำ   หรือสูดลมหายใจลึกๆ   กลั้นไว้ 2-3 วินาที   แล้วทำซ้ำ  5-10  ครั้ง   ขณะออกกำลังกายให้สูดลมหายใจลึกๆ  ไม่ควรสูบบุหรี่  หรือควันพิษ

  5. การใช้ออกซิเจน : แสดงถึงความอดทนขอระบบไหลเวียนเลือด   ท่านควรออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง (แอโรบิค) 
     
   กิจกรรมตัวอย่าง : วิ่ง  ว่ายน้ำ  เต้นแอโรบิก   กระโดดเชือก  เดินเร็ว  ฯลฯ